13 znakov, ki opozarjajo na zlorabo znotraj jogijskega okolja

Vsebina zapisa je del kampanje Yoni Shakti: The Movement, ki si prizadeva za dekolonizacijo joge in izkoreninjenje zlorab v jogi. Preko tega lahko jogo (ponovno) uveljavimo kot pot k svobodi, k pravici in kot orodje za zdravljenje našega planeta.

Seznam, ki sledi, zajema opozorilne znake zlorabe v svetu joge in je bil ustvarjen s pomočjo žrtev zlorab v jogi. Njegov namen je opolnomočiti vsakega posameznika pri spoštovanju lastnega, intuitivnega, notranjega védenja, še posebej, kadar se znajdemo med ljudmi, ki to védenje potlačijo in/ali diskreditirajo.

Različnim oblikam zlorabe sta skupna sistema, ki se jima v angleškem jeziku reče “grooming” in “gaslighting”. Oba izraza opisujeta manipulacijo, nadzor in pranje možganov. 

Grooming = kadar nekdo vzpostavi in gradi odnos, zaupanje in čustveno povezavo z osebo, da lahko kasneje z njo manipulira, jo zkorišča ali spolno zlorabi.

Gaslightning = oblika psihološke zlorabe, ko nekdo osebo pripravi do tega, da začne prevpraševati lastno prisebnost, dojemanje realnosti ali spomine. Oseba se tako počuti zmedeno, negotovo in nezmožno zaupati sami sebi.

Spodaj naštetih 13 znakov opisuje, kako se tovrstne zlorabe kažejo v okolju poučevanja joge in odnosu učenec-učitelj.

 1. NESPOŠTOVANJE DRUGIH NAČINOV
 2. ELITIZEM IN POGOJENA HVALA
 3. SKRIVNI NAUKI
 4. IZOLACIJA OD DISIDENTOV
 5. ZAPRTI KROGI IN DINAMIKE MOČI
 6. DISCIPLINA, PRISILA IN KAZNOVANJE
 7. NERAVNOVESJA, KI JIH DOLGOROČNO NE GRE VZDRŽEVATI
 8. ZASMEHOVANJE, ZASRAMOVANJE IN UTIŠANJE
 9. POMANJKANJE MEJ
 10. PREDSODKI IN LICEMERSTVO
 11. VSEVEDNOST, NADZOR IN VSEMOGOČNOST
 12. ZAVRAČANJE OSEBNE ODGOVORNOSTI
 13. “SPIRITUAL BYPASS”: SPOLNOST, (PO)ŠKODOVANJE IN TRANSCENDENCA

Opozorilni znaki so predstavljeni kot posamezne točke, čeprav so v praksi pogosto prepletani in se med sabo prekrivajo. Elitizem sovpada s skrivnostnostjo, ki se vzdržuje v zaprtih notranjih krogih, ki ne spoštujejo drugačnih načinov in izolirajo disidente. Zasmehovanje lahko vodi do sprejemanja discipline in kazni, ki zabriše meje in utiša oporečnike ali kritiko hipokritizije. Ko opazimo en opozorilni znak, ponavadi opazimo še ostale.

NESPOŠTOVANJE DRUGIH NAČINOV

Pomembno je biti pozoren, ali učitelji skozi svoj govor izražajo nespoštovanje do drugih šol in/ali učiteljev ter ali jih opisujejo na poniževalen način (npr. kot “plehke”). Če ne spoštujejo drugih načinov, obstaja verjetnost, da ne bodo spoštovali tvoje lastne intuicije.

Vprašanja, ki si jih lahko zastavimo: Ali je v tem okolju moč čutiti spoštovanje in toleranco do raznolikosti? Ali resnično obstaja le en način? Kako bi se počutil/a, če bi bila moja notranja intuicija s strani mojih učiteljev nespoštovana na enak način kot so nespoštovani ostali, drugačni nauki in/ali učitelji? Kakšne so izkušnje mojega učitelja/učiteljice z “manjvrednimi” šolami?

ELITIZEM IN POGOJENA HVALA

Opazuj, ali učitelj/uica verjame, da so nauki, ki jih deli, “elitni” in poveličuje svoje učence, ker so izbrali prav to šolo. Tovrstno laskanje je pogojeno z ubogljivostjo: učenci so deležni pohvale le toliko časa, dokler jemljejo te nauke kot superiorne vsem ostalim.

Vprašanja, ki si jih lahko zastavimo: Ali mi godi pohvala? Kateri del mene se hrani s tovrstno pohvalo? Kateri deli mene so potisnjeni v ozadje, ko sebe dojemam kot “posebno/ega” člana/ico elite? Kakšna je pri tem vloga moje intuicije? Katere dele sebe sem pripravljen/a žrtvovati, da sem še naprej deležen/a tovrstne pohvale? Ali lahko prepoznam, kam to potencialno pelje?

SKRIVNI NAUKI

Ena izmed strategij vzpostavljanja elite in ohranjanja nadvlade posameznika nad večino je ovijanje v tančico skrivnostnosti. To daje vtis, da so določeni nauki tako sveti, da jih ni vreden kar vsak. Ta ista strategija se poslužuje tudi “zaprtih krogov” in skrivnostnih iniciacij, da ustvari ozračje mistike in očarljivosti.

Vprašanja, ki si jih lahko zastavimo: Kdo varuje skrivnosti? Če so ti nauki tako koristni in tako močni, zakaj morajo biti skrivnost? Kakšna je cena tega, da prejmem te nauke?

IZOLACIJA DISIDENTOV

(Disident = kdor se odcepi od svoje skupine, organizacije.)

Opazuj, kako učitelj/ica govori o učencih, ki so začeli obiskovati druge šole ali razvili lasten način prakse.

Vprašanja, ki si jih lahko zastavimo: Kaj se zgodi z ljudmi, ki se ne strinjajo s temi učitelji ali zapustijo to organizacijo? Ali so dobrodošli, da se vrnejo? Ali to, da se izoliramo od njih, vzpodbuja rast? Obstaja raznolikost mnenj in perspektive? Ali zdi tovrstna hegemonija zdrava? Kako se počutim, če pogoltnem nestrinjanje; kje se to čuti v mojem telesu?

ZAPRTI NOTRANJI KROGI IN DINAMIKE MOČI

Opazuj, kako se učitelj/ica povezuje z učenci. Očitne igre moči, konflikti in bitke za položaje znotraj notranjih hierarhij ali “zaprtih krogov” kažejo na kulturo zatiranja in odvzemanja moči.

Vprašanja, ki si jih lahko zastavimo: Ali so ti ljudje prijazni en do drugega? Ali njihovi odnosi kažejo na enakopravnost in poštenost znotraj organizacije? Ali zaupam njihovi integriteti?

DISCIPLINA, PRISILA IN KAZNOVANJE

Opazuj odnos med disciplino in prijaznostjo znotraj šole/organizacije. Če je moč opaziti javno izraženo grobost ali verbalno krutost že v odgovorih na vprašanja, je nasilje najbrž prisotno tudi na drugih nivojih.

Vprašanja, ki si jih lahko zastavimo: Je ta nivo discipline trajnosten in zdrav zame? Ali učitelj/ica sili učence v prakso, so v veljavi kazni, če ne vadiš dovolj? Ali se učenci bojijo odziva učitelja/ice na nezadostno prakso?

NEOBSTOJNA NERAVNOVESJA

Pomisli na razmerje med vsakdanjim življenjem in časom, za katerega se pričakuje, da ga bodo učenci posvetili duhovni praksi. Če je življenje organizirano okrog zahtevane prakse, namesto da bi le-ta podprla tvoj vsakdan, to lahko kaže na neravnovesje prioritet znotraj vrednostnega sistema dotične organizacije. Opazuj odzive na to, kadar učenec prizna, da mu ni uspelo vzdrževati priporočene prakse. Opazuj, ali se je enostavno počutiti krivega, ker nisi vadil/a dovolj, čeprav je zahtevan čas prakse nemogoče vzdrževati znotraj uravnoteženega in zdravega vsakdanjega življenja.

Vprašanja, ki si jih lahko zastavimo: Ali imam v življenju dovolj časa za tovrstno prakso? Ali praksa podpira moje življenje ali ga prevzema? Katere koristi mi praksa prinaša? 

ZASMEHOVANJE, ZASRAMOVANJE IN UTIŠANJE

Če učitelj kogarkoli zasmehuje ali utiša, to kliče po posebni pozornosti. Zasramovanje tistih, ki zastavljajo vprašanja je elitistična strategija ohranjati navidezno superiornost šole/organizacije/guruja in pogosto kaže na skrite namene nasilja in zatiranja.

! Zasmehovanje iniciativ po opolnomočenju žensk, npr. feminizma in gibanja #jaztudi/#metoo, pogosto kaže na globoko zakoreninjeno mizoginijio, saj zasmehuje prizadevanje po zaščiti žensk.

Vprašanja, ki si jih lahko zastavimo: Česa se bojijo? Zakaj ni prostora za vprašanja? Kaj je tu skrito?

BREZ MEJA IN BREZ PRIVOLITVE

Opazuj, ali učne metode dopuščajo učencem, da varno vzpostavijo jasne osebne meje. Opazuj, ali učne metode potiskajo učence izven cone udobja, še posebej na področju golote, bližine ali bolečine. Ali tudi učitelji vzpostavijo lastne meje, da bi ohranili svetost odnosa učenec/učitelj? Imajo učitelji spolne odnose z učenci?

Tudi meje, ki so sprva jasne, se lahko s časom zabrišejo.

Vprašanja, ki si jih lahko zastavimo: Ali se v tem učnem prostoru vsi počutijo udobno? Sem pripravljen/a storiti, karkoli bodo rekli? Ali lahko rečem “ne”? Ali vem, kaj se dogaja? Ali se z učiteljem počutim varno? Za katere vloge vidim, da jih učitelj prevzame v tem prostoru?

PREDSODKI IN LICEMERSTVO

Kar je osebno, je politično.

Prisluhni, kakšna mnenja izražajo učitelji in učenci v učnem okolju. Če je prisoten rasizem, homofobija, seksizem ali vzvišenost nad manjšinami in marginaliziranimi skupnostmi, razmisli, ali je to v sozvočju s pozicijo, ki jo učitelj zasede na podlagi svoje vloge vodje duhovne skupnosti. Osebni predsodki so toksični in še okrepljeni znotraj elitizma. Verbalno izraženo sovraštvo do drugih lahko nakazuje na prikrito nasilje do kogarkoli, ki ne ustreza vrednotam organizacije.

Vprašanja, ki si jih lahko zastavimo: Kako so lahko predsodki in sovražni govor skladni z duhovno prakso? Koga se ti učitelji bojijo in zakaj? Če je tovrsten način govora sprejet v javnosti, kakšen nivo nasilja je možen za zaprtimi vrati? Kdo moram biti, da me skupina sprejme? Kateri deli mene morajo biti skriti, da bom sprejet/a? Koga moram sovražiti, da bom sprejet/a?

VSEVEDNOST, NADZOR IN VSEMOGOČNOST

Opazuj, kakšen nivo moči ima učitelj/ica/vodja nad učenci. Če imajo učitelji, kadari učenci prosijo za nasvet glede lastnih življenj, venomer pripravljen odgovor, koliko avtonomije to dopušča učencem? Pomisli na nasvete, ki so jih deležni člani skupine, in nivo nadzora, ki je sprejet in pričakovan v tovrstnem okolju. Če velja ideja, da učitelji natančno razumejo vsakega učenca v njegovem individualnem procesu (“guru knows best”), kakšen nivo vsevednosti in vsemogočnosti potemtakem posedujejo učitelji v očeh učencev?

Vprašanja, ki si jih lahko zastavimo: Kako moja šola ščiti mojo zasebnost? Kakšne meje obstajajo na področju osebnih in zasebnih izkušenj, ki smo jih delili znotraj javnih skupin? Kako je možno, da me kdorkoli pozna bolje, kot se poznam sam/a? Če verjamem, kar pravijo o vsemogočnosti guruja, ali je mogoče imeti zasebno življenje, neodvisno od tega guruja?

ZANIKANJE/ODREKANJE/ZAVRAČANJE OSEBNE ODGOVORNOSTI

Opazuj procese sprejemanja odločitev učencev, ki so v organizaciji že dalj časa. Opazuj, kolikšno mero odgovornosti so pripravljeni sprejeti za ključne odločitve na področju dela, razmerij in družine. Če se večina teh odločitev preloži na guruja, razmisli o tem, kakšno vlogo mu učenci pripisujejo. Na primer, ljudje, ki častijo guruja kot boga, pogosto ne bodo želeli samostojno sprejemati osebnih odločitev o ljubimcih in karieri. Morda bodo o vsem skupaj govorili kot o “božji volji”. 

Da učenci guruja častijo kot boga, morda ni razvidno na prvi pogled. Dokazi o tovrstni dinamiki se skrivajo v tem, kako učenci sprejemajo odločitve in kako govorijo o svojem voditelju. Če je ves čas prisotna vzpodbuda, da je treba “zaupati duhovnemu vodstvu” učitelja na področju oblačil, spalnih navad, hrane in dnevnih ritmov, razmisli ali bi tako ravnanje lahko vodilo k odrekanju odgovornosti na drugih področjih.

Vprašanja, ki si jih lahko zastavimo: Ali ljudje prevzamejo odgovornost za lastna življenja? Ali sem se pripravljen/a odreči odgovornosti za pomembne življenjske odločitve? Če tako vodenje sprejmem zdaj, ga lahko kasneje zavrnem?

“SPIRITUAL BYPASS”: SPOLNOST, (PO)ŠKODOVANJE IN TRANSCENDENCA

“Spiritual bypass” je še ena beseda, za katero v slovenščini (še) ne obstaja primeren prevod, zato navajam definicijo: tendenca, da se poslužujemo idej duhovnosti in duhovnih praks, da se izognemo nerešenim vprašanjem na področju lastnih čustev, lastnega razvoja, psiholoških ran, pa tudi na področju širših družbenih problematik (npr. da z izjavami kot so “vsi smo ista rasa” zaobidemo problematiko rasizma).

Opazuj odnos učitelja in celotne skupnosti do spolnosti, seksualnosti in razmerij. Opazuj, kaj se vzpodbuja, kaj zavrača, kdo je s spolno dinamiko v skupino zadovoljen in kdo ne. Opazuj prevladujoča stališča glede tega, kaj je sprejemljivo in kaj se obsoja.

“Spiritual bypassing” se zgodi, ko ljudje trdijo, da izhajajo iz “transcendentne enosti”, a.k.a “vsi smo eno”, a v resnici niso zmožni videti dejanske izkušnje živih ljudi, ki vsak dan izkušajo globoko zakoreninjeno neenakost in trpljenje.

Vprašanja, ki si jih lahko zastavimo: Kdo ima korist od načina, na katerega se v skupnosti spolno povezuje? Koga ta način oškoduje? Ali mi je tako obnašanje okej? Ali bi bil/a pripravljen/a izraziti mnenje, ki se razlikuje od prevladujočega, ko sem pod pritiskom?

Si se iz zapisa naučil/a česa novega? Deli blog s tisimi, ki bi jih prav tako uspel navdah niti:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

V tem zapisu

Še več o jogi v pisani besedi:

“Blokirane čakre”

Opomba: zapis “Blokirane čakre” je osebne narave, kar pomeni, da odraža moje osebno mnenje, ki sem si ga ustvarila na podlagi informacij, ki so mi

Čakre od A do Ž

Čakre, cakre, chakre? Sanskrtska beseda चक्र se z latinico napiše “cakra”, izgovori pa “čakra”. V angleško govorečih deželah besedo pišejo kot “chakra”, izgovorijo pa “šakra”

ahimsa 2.0

Ahimsa, ahimsa, ahimsa. Lani (oz. zdaj že predlani – leta 2020 vglavnem – jaz štejem leta po šolskih letih, hih) sem napisala blog o nenasilju

Joga za začetnike

Money question: “Kako se spraviti k jogi?” Jaz se z besedami rada zaštrikam. In pogosto (precej) filozofiram. Ampak pri tem vprašanju nimam česa za razčlenit.